16. 6. Srijeda

19:30 – 21:00 – KVIZNA SITUACIJA

21:00 – 23:00 – Večernji koncert – Tri boje Jazza