Strossmayerovo šetalište – u 19:30 sati

14.06. – Tri Leptira

15.06. – Tri Leptira

16.06. – Srijeda, nema predstave

17.06. – Loptica Hopsica

18.06. – Crvenkapica

19.06. – Crvenkapica

20.06. – Nedjelja, nema predstave

21.06. – Loptica Hopsica

22.06. – Loptica Hopsica

23.06. – Srijeda, nema predstave

24.06. – Bremenski svirači

25.06. – Bremenski svirači

26.06. – Plesna haljina žutog maslačka

27.06. – Nedjelja, nema predstave

28.06. – Plesna haljina žutog maslačka

29.06. – Tri Leptira

30.06. – Srijeda, nema predstave